TS Coaching

Wil jij zelf of als ouder, partner, school of relatie van deze jongeren verbetering zien in de ontwikkeling dan dient er gewerkt te worden met zeer ervaren professionals met kennis op het gebied van pedagogiek en psychologie.

Er zijn heel wat jongeren met agressie en gedragsstoornissen. Veel jongeren zitten op het reguliere onderwijs en kunnen redelijk meekomen in de maatschappij. Er is veel literatuur te vinden dat kan helpen bij de ontwikkeling van deze jongeren. De jongeren die echter buiten het reguliere onderwijs of arbeidsproces vallen, komen in beeld bij TS Coaching.

Op zoek naar hulp?

Door middel van onze bemiddeling en begeleiding komen we tot blijvende gedragsverandering.

TS Coaching is een praktijk met bijna 2 decennia aan ervaring.

Bijna 2 decennia aan expertise met het coachen van een doelgroep die ‘afgeschreven’, ‘onbehandelbaar’ of ‘niet meer te redden is’.
Dit is niet waar, het kan wel degelijk, kleine stappen en een lange adem!

ZZP’ER IN DE ZORG

TS Coaching is in het trotse bezit van het HKZ-keurmerk. Het keurmerk staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Het HKZ-keurmerk laat zien dat TS Coaching serieus werk maakt van kwaliteit van zorg.

SoloPartners

TS Coaching is nu aangesloten bij SoloPartners, een wettelijk en landelijk erkende instantie voor geschillen en klachten. We streven naar je tevredenheid.