Onze doelgroep

Doelgroep TS Coaching

Er zijn heel wat jongeren met agressie en gedragsstoornissen. Veel jongeren zitten op het reguliere onderwijs en kunnen redelijk meekomen in de maatschappij. Er is veel literatuur te vinden dat kan helpen bij de ontwikkeling van deze jongeren. De jongeren die echter buiten het reguliere onderwijs of arbeidsproces vallen, komen in beeld bij TS Coaching.

Onze cliënten hebben een zeer divers IQ, van zwakbegaafd tot HAVO/VWO niveau. Wat onze cliënten gemeen hebben is dat zij allemaal een complexe gedragsstoornis met een, al dan niet gediagnosticeerde stoornis zoals, ADHD, ODD, CD, PDD-NOS, etc. Agressief gedrag is inherent aan deze stoornissen waar dit gedrag uit voortkomt. Het gaat om gedrag waarbij met opzet geweld wordt toegebracht: fysiek (zoals slaan, vernielen), verbaal (zoals kleineren, uitschelden) en relationeel geweld (zoals isoleren, kwaad spreken over anderen).

Op zoek naar hulp?

Door middel van onze bemiddeling en begeleiding komen we tot blijvende gedragsverandering.

TS Coaching richt zich dus met name op cliënten met een zeer complexe, meervoudige anti sociale gedragsproblematiek, die vaak banden hebben of hadden met criminaliteit, justitie en of forensische verslavings- en psychiatrische zorg.

Bijna altijd betreft het cliënten die niet meer in de reguliere zorg te handhaven zijn of hier niet voor te motiveren zijn omdat het wantrouwen te groot is naar ‘de maatschappij en haar systeem’.

Bij onze cliënten heerst met name een stoornis waarbij de slechte regulatie van het gevoels– en het driftleven typerend zijn. Zij zijn onzeker, gespannen en hun stemming is labiel. In de sociale aanpassing valt de grote mate van agressiviteit op. Intermenselijke relaties zijn meestal zwak. Er wordt geen werkelijke binding gemaakt en dergelijke relaties worden erg gemakkelijk afgebroken. De lage frustratie – tolerantie en grote mate van wantrouwen en vaak sociaal isolement is hierbij erg belangrijk.

Door middel van onze bemiddeling en begeleiding worden de oorzaken en verschillende manieren van aanpak besproken, met als resultaat een adequate reactie op dit probleemgedrag met uiteindelijk een blijvende gedragsverandering.