Achtergrond doelgroep

Achtergrond doelgroep

De cliënten die bij TS coaching begeleid worden hebben vaak in het verleden het volgende label gekregen: zeer moeilijk opvoedbare adolescenten. Onder zeer moeilijk opvoedbare adolescenten verstaat de literatuur: ‘jongeren, die in de ontwikkeling van hun persoonlijkheid bedreigd zijn.’

Deze jongeren blijken zich niet te kunnen vereenzelvigen met dingen die belangrijk zijn, zoals waarden en normen, interesses, idealen etc. of kunnen met mensen geen contact, geen relatie of binding krijgen.

Vaak, maar niet altijd, betreft het jongeren, die ongewenst en of verwaarloosd zijn, afgestoten, soms mishandeld en of drugsverslaafd waardoor deze jongeren, vroeg aan zichzelf zijn overgelaten, wantrouwend en argwanend ieder contact hebben leren afhouden en niemand meer vertrouwen.

Op zoek naar hulp?

Door middel van onze bemiddeling en begeleiding komen we tot blijvende gedragsverandering.

De literatuur stelt dat bovengenoemde jongeren ook vaak aangeduid worden als emotioneel gestoord, omdat hun ‘gevoelsleven vlak, arm, bizar en onnavolgbaar is en ze plotselinge agressieve uitbarstingen kunnen vertonen’. Kenmerkend voor de persoonlijkheidsontwikkeling van de TS coaching doelgroep is de uiterst egocentrische destructieve instelling.

Binnen het gezin, school, arbeid en sociaal netwerk is affectiviteit voor deze jongeren bijna onverdraaglijk en deze kunnen het niet laten om de weinige contacten die er zijn tussen andere jongeren en opvoeders of werkleiders te verstoren en kapot te maken. Omdat deze groep geen band met anderen kunnen krijgen, houden zij met andere jongeren geen of erg weinig rekening; zij willen alles zelf hebben en slaan door in agressief en destructief ‘Acting–out’ gedrag.